Τηλ. 2102582948 , 2102580289

Γερμανοπολύγωνα & Κλειδιά

Γερμανοπολύγωνα & Κλειδιά

010-5098

ΣΕΤ TORX 9ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5098

ΣΕΤ TORX 9ΤΜΧ Περιέχει: T 10H, T 15H, T 20H, T 25H, T …

008-5041

ΣΕΤ TORX 4ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5041

ΣΕΤ TORX 4ΤΜΧ Περιέχει: E6xE8, E10xE12, E14xE18, …

009-5065

ΣΕΤ TORX 6ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5065

ΣΕΤ TORX 6ΤΜΧ Περιέχει: E6xE8, E7xE11, E10xE12, …

007-5066

ΣΕΤ ΡΑΚΟΚΛΕΙΔΩΝ 6ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5066

ΣΕΤ ΡΑΚΟΚΛΕΙΔΩΝ 6ΤΜΧ Περιέχει: 8x10, 10x11, 10x12, 11x13, …

006-5081

ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 8ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5081

ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 8ΤΜΧ Περιέχει: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, …

005-5261p

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 26ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5261

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 26ΤΜΧ Περιέχει: 6 – 7 - 8 – 9 - 10 – …

004-5141

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 14ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5141

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 14ΤΜΧ Περιέχει: 8 – 10 – 11 – 12 – 13 …

002-5111

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 11ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5111

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 11ΤΜΧ Περιέχει: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, …

001-5084

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5084

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8ΤΜΧ Περιέχει: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, …

003-5115

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 11ΤΜΧ FORCE

κωδικός προϊόντος:  5115

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΟΝΩΝ 11ΤΜΧ Περιέχει: 8 – 10 – 11 – 12 – 13 …

Facebook Page

 

Επικοινωνία