Τηλ. 2102582948 , 2102580289

Εργαλεία Αέρος RUPES

Ηλεκτρικά Εργαλεία RUPES

ΤΡΟΧΟΙ ΑΕΡΟΣ RUPES

AK150

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ AK 150 A RUPES

κωδικός προϊόντος:  AK 150 A

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ AK 150 A

TA551

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ TA 551 A RUPES

κωδικός προϊόντος:  TA 551 A

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ TA 551 A

RA75

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ RA 75 A RUPES

κωδικός προϊόντος:  RA 75 A

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ RA 75 A RA

RH153

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ RΗ153A- 156A- 159A- 112A RUPES

κωδικός προϊόντος:  RH153A- 156A- 159A- 112A

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ RΗ153A- 156A- 159A- 112A

AK151

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ AK 151 A RUPES

κωδικός προϊόντος:  AK 151 A

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΣ AK 151 A

RA150

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ RA 150 A RUPES

κωδικός προϊόντος:  RΑ 150 Α

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ RA 150 A

Facebook Page

 

Επικοινωνία