Τηλ. 2102582948 , 2102580289

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Permatex

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Ρευστό Χαμηλού Ιξώδους

κωδικός προϊόντος:  29010 - 29050 - 29025

Penetrating Grade - Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Ρευστό Χαμηλού …

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Ρευστό Χαμηλού Ιξώδους

κωδικός προϊόντος:  29000

Penetrating Grade - Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Ρευστό Χαμηλού …

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Διαμέτρου.

κωδικός προϊόντος:  27740 - 27750 - 27725

Large Diametre - Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Υψηλής …

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Υψηλών θερμοκρασιών και συγκράτησης

κωδικός προϊόντος:  27200 - 27240

Hi-Temp - Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Υψηλών …

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Μόνιμης Συγκράτησης Κόκκινο

κωδικός προϊόντος:  26210

Permanent Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Υψηλής Ισχύος, …

No image set

Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Κόκκινο Υψηλού Βαθμού Συγκράτησης

κωδικός προϊόντος:  27112/27110 27152/27150 27125

High Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων Αναεροβικό Κόκκινο Υψηλού …

No image set

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Medium Μπλε

κωδικός προϊόντος:  24212 - 24210

Medium Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Μπλε Μεσαίου …

No image set

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Medium

κωδικός προϊόντος:  24300 24350 24325

Medium Insensitive Blue- Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά …

No image set

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Low

κωδικός προϊόντος:  24024 - 22250 - 22225

Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων Αναεροβικά Low-Μωβ

Facebook Page

 

Επικοινωνία