Τηλ. 2102582948 , 2102580289

ΒΑΛΒΙΔΕΣ A/C

4011

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Χαμηλής 16mm Σιδ.

κωδικός προϊόντος:  4011

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Χαμηλής 16mm Σιδ.

4019

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Gm 16mm-7/16 Primary

κωδικός προϊόντος:  4019

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Gm 16mm-7/16 Primary

4010

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Ford Chrysler 16mm Υψηλής Αλουμινίου

κωδικός προϊόντος:  4010

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Ford Chrysler 16mm Υψηλής Αλουμινίου

4016

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock R134 13mm Χαμηλής Αλουμινίου

κωδικός προϊόντος:  4016

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock R134 13mm Χαμηλής Αλουμινίου

4018

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock 1/4*13mm Χαμηλής Αλουμινίου

κωδικός προϊόντος:  4018

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock 1/4*13mm Χαμηλής Αλουμινίου

4017

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Chrysler 16mm

κωδικός προϊόντος:  4017

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BLock Chrysler 16mm

Facebook Page

 

Επικοινωνία